Način plaćanja

Fizička lica
Plaćanje pouzećem (plaćanje prilikom isporuke robe)

Plaćanje pouzećem, podrazumeva da naručenu robu plaćate prilikom isporuke paketa, koju vrši kurirska služba  AKS.Moguća su plaćanja isključivo gotovinom.

Lična preuzimanja nisu moguća, sozbirom da je www.mojsmart.com web prodavnica i da prodaju obavlja putem posrednika, kurirske službe.

Plaćanje čekovima građana:

Sigmax d.o.o kao vlasnik sajta www.mojsmart.com, kupcima sa teritorije Beograda omogućava kupovinu na odloženo plaćanje do 90 dana. Kupovinom na 3 mesečne rate kupac ima mogućnost da dobije robu odmah a da robu plati u naredna tri meseca. Prva rata se realizuje 5 dana od prodaje dok druge dve rate idu sa po mesec dana zakašnjenja.

Pravna lica

Plaćanje po predračunu ili računu avansno ili na odloženo do 60 dana za partnere sa kojima Sigmax d.o.o ima potpisan ugovor o saradnji.

Ukoliko želite da postanete partner i distribuirate naš asortiman kontatkirajte našu službu veleprodaje [email protected]

Isporuka i praćenje poručene robe

Prilikom kupovine artikala na našem portalu sve troškove dostave na teritoriji Republike Srbije snosiće SIGMAX d.o.o osim ako nije drugačije naznačeno. Vaše je samo da upišete tačne podatke u odgovarajuća polja o adresi prijema naručene robe i čekate da Vam kurir donese paket.

Sve narudžbenice koje dobijemo do 13h biće poslate istog dana, tako da kupac u tom slučaju može da očekuje isporuku u roku od 24h.

Dostava i naplata se vrši preko AKS kurriske službe. Roba se isporučuje radnim danima i subotom.

U slučaju da Vam ne odgovara isporuka preko AKS kurirske službe u tom slučaju možete izabrati kurirsku službu po izboru ali trošak isporuke u tom slučaju snotise Vi kao kupac.

  • Za iznos pošiljke ispod 2000 rsd, trošak dostave i naplate snosi kupac, ako nije drugačije naznačeno.

Praćenje pošiljke

U želji da unapredimo servis isporuke, razvili smo za naše korisnike posebnu sekciju u okviru koje mogu da prate status svoje pošiljke. Tako naši kupci u svakom momentu mogu da znaju gde se paket nalazi i kada mogu da očekuju isporuku.

Pošiljku možete pratiti i svog naloga ili preko sekcije

Povrat robe u zakonskom roku?

U slučaju Online kupovine, odnosno kupovine na daljinu, u okviru koje se roba isporučuje na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Na zahtev Kupca da vrati poručenu robu Prodavac je dužan da obezbedi formular za odustanak u elektronskoj ili štampanoj formi, putem koga će Kupac navesti razlog povraćaja.

Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  1. Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak
  2. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane
  3. Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  4. Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom
  5. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

Za sva pitanja koja se tiču povrata robe MojSmart preporučuje da se kupci obrate na [email protected]

Garancija, Reklamacija i Servis?

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da Vam pomogne.

Zakonom o zaštiti potrošača Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Prodavac je dužan da izda  garantni list dobavljača. Prodavac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova, kamera), toneri, ketridži, glave štampača,… Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Ukoliko Kupac ima problem sa radom uređaja, isti će poslati na adresu Prodavca SIGMAX d.o.o Triše Kaclerovića 10, 11000 Beograd o trošku Prodavca a putem kurirske službe AKS. Tom prilikom kupac je dužan da uz robu pošalje i račun, garantni list i opis kvara.

Softverski kvarovi na uređajima kao i problemi sa aplikacijama ne mogu biti predmet Reklamacije.

Po prijemu uređaja na Servis, Prodavac je dužan da u roku od 8 dana kupcu izda obaveštenje u kom navodi vreme u okviru koga će otkloniti kvar na uređaju ili ga obavestiti o povraćaju sredstava ili zameni proizvoda drugim proizvodom u slučaju da se kvar ne može otkloniti.